Nasi prelegenci

dr hab. prof UAM Iwona Chmura-Rutkowska

dr Halszka Witkowska

dr Maciej Dębski

Tomasz Bilicki

prof. UG dr Wojciech Glac

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

Robert Bielecki

dr Joanna Foryś

Patrycja Orłowska

Anna Hady

Edyta Kołodziej

Marek Janigacz

dr Dykalska Dorota

Karina Mucha

Damian Kupczyk