Informacje

II KONGRES SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO

„ZDROWA SZKOŁA. O POTRZEBACH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI”

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz Miasto Gdynia wraz z partnerami mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO, który odbędzie się 13 i 14 listopada 2023 roku w Gdyni.

Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo będzie kolejną okazją, by realnie spotkać się w społeczności nowoczesnych szkół, które podejmują działania mające na celu zadbanie o dobre relacje w szkole oraz dobrostan psychiczny zarówno uczniów jak i nauczycieli. Czekamy na Was z ciekawymi treściami, inspirującymi prelegentami z różnych dziedzin oraz praktycznymi pomysłami na zadbanie o dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli!

Podczas dwóch dni wykładów i warsztatów rozmawiać będziemy o tym:

 • Czym jest kryzys psychiczny młodych ludzi i w jaki sposób on się przejawia?
 • Jak budować i wzmacniać więzi w społecznościach szkolnych?
 • Czym jest i jak powinna wyglądać pierwsza pomoc psychologiczna w szkole oraz jaka jest rola psychologa w szkole?
 • Jakie są najważniejsze problemy uczniów i w jaki sposób na nie odpowiadać? Problem depresji, samotności życiowej, niskiego poziomu odporności psychicznej
 • Czym jest interwencja kryzysowa w szkole i kto powinien jej dokonywać?
 • Jak oceniane są przez uczniów i nauczycieli relacje szkolne?
 • Czy polska szkoła jest przestrzenią uznania czy przemocy i dyskryminacji?
 • W jaki sposób budować w szkole zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli?
 • W jaki sposób środowisko szkolne może odpowiadać na różnorodność społeczną, w tym międzykulturową?
 • W jaki sposób podejmować zagadnienia partycypacji uczniów i rodziców?
 • Co możemy zrobić, aby być w szkole dla siebie wsparciem?
 • Partycypacja uczniów i rodziców w kształtowaniu środowiska szkolnego – mity czy realne możliwości?

Będziemy przyglądać się wyzwaniom przed którymi stają dziś społeczności szkolne, inspirować się do znajdowania dobrych rozwiązań oraz praktykować nowe umiejętności, by wrócić do swoich szkół z praktyczną wiedzą i gotowymi pomysłami na tworzenie zdrowej, nowoczesnej szkoły i edukacji. Przede wszystkim zależy nam na maksymalnie praktycznemu podejściu. Podsumujemy również najważniejsze wnioski płynące z badań prowadzonych wśród uczniów w roku szkolnym 2022/2023 pt. „MŁODE GŁOWY OTWARCIE O ZDROWIU PSYCHICZNYM ” i zastanowimy się jakie wnioski z tego płyną dla naszej pracy.

II kONGRES SOC będzie też doskonałą okazją do poinformowania uczestników o nowej edycji badań prowadzonych wśród młodzieży w roku 2023/2024 poświęconych problemowi ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ w powiązaniu z korzystaniem z zasobów sieci.

Podczas dwóch dni konferencyjnych będziemy spotykać się:

 1. na sesjach plenarnych (część wykładowa)
 2. na warsztatach popołudniowych (dzień 1)
 3.  wymieniając własne doświadczenia w przygotowanych „stolikach tematycznych”. Metoda „stolików tematycznych” polega na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii (przypisanych do osobnych stolików) przez uczestników podzielonych na grupy. Tematy stolików i rekrutację do nich podamy w 2 połowie października 2023.

Kiedy:             13-14 listopada 2023

Gdzie:            Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia w Gdyni

Dla kogo:        Dla wszystkich zainteresowanych utrzymywaniem/promowaniem zdrowia psychicznego w szkole – zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, rodziców

Warunki udziału:

UDZIAŁ STACJONARNY: Koszt udziału jednej osoby to 650 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto) za 2 dni konferencji. Cena obejmuje udział w Kongresie, materiały szkoleniowe, posiłki. UWAGA!!! Dojazd i nocleg uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, liczba stacjonarnych miejsc ograniczona do 300. Decyduje kolejność zgłoszeń

UDZIAŁ ZDALNY: Koszt udziału jednej osoby to 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100 brutto). Cena obejmuje udział online w Kongresie w czasie rzeczywistym oraz dostępność linków odnoszących do dwóch dni konferencyjnych (TYLKO SESJA PLENARNA). Linki dostępne będą do 3 miesięcy po zakończeniu konferencji.

Zarejestruj się, aby wziąć udział w II Kongresie SOC >>

 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Ideą projektu SOC jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest ważną wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami. Zdajemy sobie sprawę, ze wzywania przed którymi stoją współczesne szkoły drzemią zarówno w wymiarze on-line jak i off-line i dotyczą zagadnień znacznie szerszych niż internet.

Chcemy podnosić świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierać szkoły w procesie tworzenia szkolnej przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego oraz promować inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym. Jednocześnie podejmujemy tematy różnorodności społecznej oraz stawiamy pytanie o to, jakie wyzwania stają przed polskimi szkołami, które kreują swoje środowiska o takie wartości jak relacje, profesjonalizm, nowoczesność, rozwiązania budowane w odpowiedzi na współczesne wyzwania.

Więcej TUTAJ