Informacje

I KONGRES SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO

„ZDROWA SZKOŁA. O POTRZEBACH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI”

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz Miasto Gdynia wraz z partnerami mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO, który odbędzie się 14 i 15 listopada 2022 roku w Gdyni.

Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo będzie pierwszą okazją, by realnie spotkać się w społeczności nowoczesnych szkół, które podejmują działania mające na celu zadbanie o dobre relacje w szkole oraz dobrostan psychiczny zarówno uczniów jak i nauczycieli. Czekamy na Was z ciekawymi treściami, inspirującymi prelegentami z różnych dziedzin oraz praktycznymi pomysłami na zadbanie o dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli!

Podczas dwóch dni wykładów i warsztatów rozmawiać będziemy o tym:

 • Jak budować i wzmacniać więzi w społecznościach szkolnych?
 • Czym jest i jak powinna wyglądać pierwsza pomoc psychologiczna w szkole oraz jaka jest rola psychologa w szkole?
 • Jakie są najważniejsze problemy uczniów i w jaki sposób na nie odpowiadać? Problem depresji, samotności życiowej, niskiego poziomu odporności psychicznej
 • Czym jest interwencja kryzysowa w szkole i kto powinien jej dokonywać?
 • Jak oceniane są przez uczniów i nauczycieli relacje szkolne?
 • Czy polska szkoła jest przestrzenią uznania czy przemocy i dyskryminacji?
 • W jaki sposób budować w szkole zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli?
 • W jaki sposób środowisko szkolne może odpowiadać na różnorodność społeczną, w tym międzykulturową?
 • W jaki sposób podejmować zagadnienia partycypacji uczniów i rodziców?
 • Co możemy zrobić, aby być w szkole dla siebie wsparciem?
 • Partycypacja uczniów i rodziców w kształtowaniu środowiska szkolnego – mity czy realne możliwości?

Będziemy przyglądać się wyzwaniom przed którymi stają dziś społeczności szkolne, inspirować się do znajdowania dobrych rozwiązań oraz praktykować nowe umiejętności, by wrócić do swoich szkół z praktyczną wiedzą i gotowymi pomysłami na tworzenie zdrowej, nowoczesnej szkoły i edukacji. Przede wszystkim zależy nam na maksymalnie praktycznemu podejściu. Podsumujemy również najważniejsze wnioski płynące z badań prowadzonych wśród uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 pt. „Ocena jakości relacji szkolnych” i zastanowimy się jakie wnioski z tego płyną dla naszej pracy.

 

Kiedy:             14-15 listopada 2022

Gdzie:            Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia w Gdyni

Dla kogo:        Dla wszystkich zainteresowanych utrzymywaniem/promowaniem zdrowia psychicznego w szkole – zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, rodziców

Warunki udziału:

UDZIAŁ STACJONARNY: Koszt udziału jednej osoby to 440 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści złotych 00/100 brutto) za 2 dni konferencji. Cena obejmuje udział w Kongresie, materiały szkoleniowe, posiłki. UWAGA!!! Dojazd i nocleg uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, liczba stacjonarnych miejsc ograniczona do 300. Decyduje kolejność zgłoszeń

UDZIAŁ ZDALNY: Koszt udziału jednej osoby to 80 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Zarejestruj się, aby wziąć udział w I Kongresie SOC >>

 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Ideą projektu SOC jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest ważną wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami. Zdajemy sobie sprawę, ze wzywania przed którymi stoją współczesne szkoły drzemią zarówno w wymiarze on-line jak i off-line i dotyczą zagadnień znacznie szerszych niż internet.

Chcemy podnosić świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierać szkoły w procesie tworzenia szkolnej przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego oraz promować inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym. Jednocześnie podejmujemy tematy różnorodności społecznej oraz stawiamy pytanie o to, jakie wyzwania stają przed polskimi szkołami, które kreują swoje środowiska o takie wartości jak relacje, profesjonalizm, nowoczesność, rozwiązania budowane w odpowiedzi na współczesne wyzwania.

Więcej TUTAJ