Marlena Plebańska

Marlena Plebańska

O PRELEGENCIE

Informacje o prelegentce:

Marlena Plebańska- Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie STEAM, kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych z zakresu e-edukacji. Od 20 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach poza rządowcy. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowcyh. Pracownik naukowy, aktywny trener i wykładowca. Prekursorka STEAM w Polsce. Autorka pierwszej w Europie książki o tematyce STEAM- „STEAM-owe Lekcje” oraz najnowszej ksiązki „STEAM-owe Przedszkole”. Od 2017 roku inicjatorka oraz koordynatorka projektu STEAM Polska, Prezes Fundacji STEAM Polska www.steampolska.org

Temat wykładu:

STEAM – słowa w działaniu, czyli o tym jak stworzyć bezpieczne środowisko edukacji przyszłości”

Streszczenie:

Wykład koncentruje się na roli metody STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) w kształtowaniu nowoczesnej edukacji. Prezentacja podkreśla, że integracja tych dziedzin nauki w procesie nauczania prowadzi do holistycznego i praktycznego podejścia do edukacji. Wystąpienie zwraca uwagę na znaczenie tworzenia bezpiecznego środowiska edukacyjnego, w którym uczniowie mogą eksperymentować, badać i uczyć się poprzez doświadczenie. Podkreśla, że metoda STEAM promuje aktywne uczestnictwo uczniów, rozwija ich kreatywność, krytyczne myślenie oraz umiejętności współpracy w zespole. Prelegentka omawia również wyzwania związane z wdrażaniem STEAM w szkołach oraz wskazuje na potrzebę wsparcia ze strony placówek edukacyjnych, nauczycieli i rodziców w procesie adaptacji tej metody. Prezentuje praktyczne przykłady i korzyści płynące z zastosowania metody STEAM, takie jak zwiększone zaangażowanie uczniów, rozwój umiejętności praktycznych oraz przygotowanie młodzieży do wyzwań przyszłości. W rezultacie, wystąpienie zachęca do refleksji nad tym, jakie kroki mogą być podjęte przez szkoły i nauczycieli, aby stworzyć inspirujące i bezpieczne środowisko edukacyjne, które będzie sprzyjać rozwojowi uczniów w dynamicznie zmieniającym się świecie.