Robert Bielecki

Robert Bielecki

O PRELEGENCIE

Informacje o prelegencie:

Pedagog, dydaktyk, neurodydaktyk, nauczyciel, szkoleniowiec i wykładowca akademicki. Właściciel firmy szkoleniowej Neurodydaktyczne Horyzonty, inicjator i organizator konferencji „Neurodydaktyka. Bliżej ucznia – bliżej mózgu – bliżej sukcesu”. Współautor książki Nastolatek potrzebuje wsparcia. Zrozum swoje dziecko i bądź po jego stronie. Autor artykułów z zakresu neurodydaktyki, pedagogiki i edukacji zdrowia. Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki. Współtwórca programu studiów podyplomowych o specjalności neurodydaktyka z elementami edukacji alternatywnej. Interesuje się rolą mechanizmów pracy mózgu w procesie edukacji, propaguje włączanie osiągnięć neuronauki w projektowanie procesu uczenia się i nauczania.

Temat wykładu:

Temat: „Zdrowa edukacja z neurodydaktyką w tle”

Streszczenie:

Dydaktyka i mózgu. Jakie jest zdrowe rozumienie edukacji i pewnych w niej zależności? Uczestnik wykładu dowie się jakie role przyjmują nauczyciele w procesie nauczania, jak stawiane są dzisiaj oczekiwania uczniom, czy możemy mówić o ignorancji wobec wieloparadygmatyczności dydaktyki i jakie są mózgowe mechanizmy i zależności regulujące proces uczenia się
Wszystko po to, aby zrobić krok w stronę większej adekwatności nauczania wobec możliwości uczenia się i potrzeb uczniów.