Patrycja Orłowska

Patrycja Orłowska

O PRELEGENCIE

Informacje o prelegencie:

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, posiada także wykształcenie podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i zarządzania oświatą. Trenerka umiejętności psychospołecznych, oraz realizatorka rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Zajmowała się pracą socjoterapeutyczną, interwencją kryzysową i poradnictwem psychologicznym, pracą terapeutyczną z osobami z zaburzeniami psychicznymi, była wychowawcą i psychologiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jest członkinią zwyczajną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na konferencji reprezentuje Sekcję Oświaty przy Ogólnopolskim Związku Zawodowym Psychologów, którego jest koordynatorką. Z ramienia OZZP jest także jedną z ekspertek fundacji UNAWEZA w projekcie MŁODE GŁOWY, gdzie zajmuje się pracą nad „Złotym standardem” pomocy psychologicznej szkół – konkretnymi rozwiązaniami służącymi ochronie zdrowia psychicznego uczniów. Aktualnie pracuje w przedszkolu, szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym w Płocku gdzie mieszka wraz z mężem i dwójką dzieci w wieku szkolnym.

Temat wykładu:

.

Streszczenie:

.