dr Maciej Dębski

dr Maciej Dębski

O PRELEGENCIE

Informacje o prelegencie:

socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych. W roku 2016 wdrożył pierwszy w Europie eksperyment społeczny odcięcia 100 osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, internetu, gier on-line playstation, telewizji), który zakończył się sukcesem badawczym.

Temat wykładu:

Młode Głowy – co wiemy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży?

Streszczenie:

W roku 2022/2023 fundacja Unaweza i fundacja Dbam o Mój Z@sięg przeprowadziły badanie na próbie prawie 185 tyś uczniów poświęcone tematyce zdrowia psychicznego. Napisany raport zapoczątkował szeroką dyskusję nie tylko na temat kondycji zdrowia polskiej młodzieży, ale również pokazał najważniejsze braki w zakresie wsparcia młodego pokolenia w budowaniu odporności psychicznej, poczucia pewności siebie, samoakceptacji oraz poczucia sprawstwa życiowego. Wyniki badania pokazały również, jak ważną osobą jest psycholog szkolny i jak bardzo w tym zakresie mamy wiele do zrobienia. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną nowe wyniki badań, które nie zostały zaprezentowane w ogólnopolskim raporcie. Uwaga skupiona zostanie na analizach korelacyjnych w obrębie najważniejszych zmiennych jak również na ukazaniu nowych rekomendacji w zakresie poprawy zdrowia psychicznego uczniów w Polsce