Karolina Wysokińska

Karolina Wysokińska

O PRELEGENCIE

Informacje o prelegentce:

Psycholog, logopeda. Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni oraz Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, psychoedukacją oraz profilaktyką zdrowia psychicznego, prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla nauczycieli i specjalistów szkolnych oraz prelekcje dla rodziców. Realizatorka rekomendowanych programów profilaktycznych „Przyjaciele Zippiego”, „Trzy koła”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Tutoring szkolny-program pedagogiki dialogu”.

Temat wykładu:

Budowanie odporności psychicznej u dzieci

Streszczenie:

Jednym z najważniejszym zadań dorosłego jest zbudowanie odporności psychicznej u dziecka czyli umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami oraz trudnymi i stresującymi sytuacjami życiowymi. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywa stabilny dorosły, który umożliwia dziecku stworzenie wartościowej i bezpiecznej relacji. Może nim być rodzic, a także nauczyciel czy trener. Zbudowanie poczucia własnej wartości, skuteczności i sprawczości u dziecka zwiększa szanse na skuteczne radzenie sobie z trudnościami. Każde zdrowe i odporne psychicznie dziecko, to szansa na odporność i stabilność emocjonalną w dorosłości.