dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

O PRELEGENCIE

Informacje o prelegencie:

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020), zdalnenauczanie.org. Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki związanych z funkcjonowaniem online młodych ludzi (w tym dwóch dotyczących przemocy rówieśniczej. Autor licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy. Autor licznych programów edukacji nauczycieli i uczniów. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz rady programowej Fundacji Orange. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Zespołu ds. Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz członek Rady Naukowej Holistic Think Tank. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, m. in. nagrodą im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii „Społeczeństwo Informacyjne” (NASK), nagrodą na Nagroda na stulecie UAM Doskonałość w nauce -użyteczność w praktyce). Czterokrotnie na liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowej w Polsce decyzją Kapituły Polskiego Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozpowszechnienia Umiejętności Cyfrowych (obecnie na Liście Honorowej). Pomysłodawca i redaktor pierwszego w Polsce podręcznika do kryzysowej edukacji zdalnej, pt. Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (zdalnie.edu-akcja.pl).

Temat wykładu:

Kto korzysta z sieci dysfunkcjonalnie a kto w wartościowy sposób? Co o tym wiemy i co z tego wynika?

Streszczenie:

Sporo mówi się o potencjalnym wpływie negatywnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na dzieci i młodzież. Jednocześnie wbrew panice moralnej i powielanym często opiniom zachowania ryzykowne online są udziałem mniejszości populacji młodych ludzi. Z dobrze przeprowadzonych badań wiemy, które grupy młodych ludzi są szczególnie narażone na zaangażowanie w zachowania ryzykowne w internecie. W wystąpieniu dokonam przeglądu takich czynników, wskazując, jak wiedzę o nich można wykorzystać w profilaktyce.