dr Dykalska Dorota

dr Dykalska Dorota

O PRELEGENCIE

Informacje o prelegentce:

Psycholożka, doktor nauk społecznych w zakresie Psychologii, nauczycielka dyplomowana. Zajmuje się diagnozą małych dzieci, prowadzi konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych. Prowadzi terapię w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym w kierunku rozwijania ich kompetencji społecznych i wspierania rozwoju emocjonalnego oraz poznawczego. Certyfikowana terapeutka metody Instrumental Enrichement oraz Instrumental Enrichement Basic. Prowadzi mediacje jako metodę rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych, rodzic- nastolatek, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Trójmieście. Interesuje się zagadnieniami wpływu reklamy i kultury konsumpcji na rozwój dzieci i ich rodzin. Aktywna członkinia Zarządu Stowarzyszenia Psychologii Edukacji.
Na konferencji reprezentuje Sekcję Oświaty przy Ogólnopolskim Związku Zawodowym Psychologów, którego jest członkinią.
Na co dzień mama dwójki dzieci w publicznych placówkach oświatowych.

Temat wykładu:

.

Streszczenie:

.