Damian Kupczyk

Damian Kupczyk

O PRELEGENCIE

Informacje o prelegencie:

Prezydent Czepczyński Family Foundation, Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Da Vinci oraz Collegium Humanum. mgr pedagogiki w specjalności resocjalizacji i terapii w edukacji, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel sztuki i informatyki, certyfikowany tutor, psychotraumatolog i suicydolog, psychoseksuolog. Wykładowca akademicki, a obecnie student 5 roku studiów magisterskich na kierunku psychologii w specjalności psychoterapii.

Temat warsztatów: Emocje jako narzędzie pracy nauczyciela

Warsztaty dotyczą tematyki związanej z emocjami jakie powstają w pracy nauczyciela, a także tego w jaki sposób wykorzystać emocje w prowadzeniu zajęć warsztatowych, lekcyjnych itp. Emocje są nieodłącznym elementem życia ludzkiego w każdym jego aspekcie, dlatego znajomość ich i umiejętność reagowania na nie jest niezwykle ważna i potrzebna. Ponieważ edukacja oparta jest na relacji wzajemnej nauczyciel-uczeń, ważne jest by wiedzieć w jaki sposób na gruncie komunikacji, a także dydaktyki wykorzystać emocje, aby wpływały one nie tylko na ilość i jakość zapamiętywanej przez nas wiedzy, ale także budowały zdrowe relacje. Znajomość emocji i radzenia sobie z nimi jest też niezwykle ważna w kwestii przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli.